Forensisch wissen

In sommige omstandigheden is het net de bedoeling dat data op een veilige manier wordt gewist. Bij de verkoop van oude toestellen, het verlaten van het bedrijf door een ex-werknemer, enz.; is het van belang om bedrijfsgevoelige gegevens op een forensisch correcte manier te wissen opdat ze niet langer kunnen gerecupereerd worden met gespecialiseerde technieken.

Dit proces noemt men binnen de Forensische informatica ook wel “wiping” of “shredding”. Nadien volgt nog een forensische verificatie van dit proces om te controleren of er effectief geen data meer gerecupereerd kan worden.
Vanaf dit moment is het veilig om de gegevensdrager terug te gebruiken zonder dat er bedrijfsgevoelige informatie kan lekken of bedrijfsspionage mogelijk is. De gegevensdrager wordt terug in een nieuw staat gebracht zonder bestandssysteem, noch besturingssysteem.

Indien gewenst kunnen wij de gegevensdrager terug operationeel brengen door er een bestandssysteem naar keuze op te plaatsen en eventueel zelfs terug te voorzien van een besturingssysteem. Een zogenaamde ‘clean install’.