Software analyse

Bedrijven laten vaak software op maat maken. In sommige gevallen doet deze niet wat ervan werd verwacht.

Het schrijven van op maat gemaakte software is namelijk een proces van voorafgaande analyse en brainstorming. Dit proces wordt gevolgd door een implementatie van dit theoretisch model.
Een softwarepakket moet object georiënteerd en modulair zijn.

Wij kunnen nazicht doen of de software doet wat het zou moeten doen, rekening houdend met de gedocumenteerde gevraagde opdracht aan de softwareontwikkelaar.
Bij SaaS (Software-as-a-Service) controleren wij of deze voldoet aan de vereisten van het aangeboden pakket volgens de licentiegraad. Bijvoorbeeld indien er een basic en pro versie van het Saas product bestaat.

Indien zou blijken dat het softwarepakket niet voldoet aan de vereisten kan een genotderving berekend worden en/of een berekening gemaakt worden van de herstel- of aanpassingskosten.

Een dergelijke analyse is heel divers. Neem gerust contact met ons op om uw probleem nader toe te lichten.